OGLOSZENIE1 września przedszkole pracuje  od 7.00 do 16.00, posiłki także będą już w ten dzień.

Dzieci przychodzą zgodnie z deklarowanymi godzinami. Nie ma obowiązku stroju galowego.

 

Kto chce, może iść z dzieckiem na mszę, a potem po mszy zapraszamy na zajęcia. 

Grupa "Pszczółki" wchodzi wejściem głównym, a "Kotki" i "Misie" wchodzą wejściem od sali gimnastycznej.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami obowiązującymi w oddziałach przedszkolnych. 

Procedura dotycząca bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych

Procedura dotycząca wytycznych dla nauczycieli

Procedura dla rodziców przyprowadzających dzieci do oddziałow przedszkolnych

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych

Procedura dotycząca organizacji pomiszczenia sanitarnego

Procedura dotycząca szybkiej komunikacji z rodzicami