HISTORIA

 

Paszkówka to wieś w województwie małopolskim należąca do powiatu wadowickiego. Położona jest około 30 km na południowy zachód od Krakowa. Przed reformą administracyjną należała do województwa bielskiego, ale od północy sąsiadowała z miejscowością województwa krakowskiego - Wielkimi Drogami. Od południa wieś ogranicza Pasmo Draboża zwane Pasmem Niedźwiedzim z najwyższym punktem 432 m n.p.m. Obszar ten jest niemal całkowicie zalesiony. Z paru odsłoniętych punktów rozciągają się dalekie panoramiczne widoki na północ. Na południe od Paszkówki w odległości 12 km położona jest Kalwaria Zebrzydowska . Największą atrakcją miejscowości, poza walorami geograficzno-przyrodniczymi, jest pięknie odrestaurowany neogotycki pałac zbudowany w drugiej połowie XIX w. przez Leonarda Wężyka właściciela Paszkówki. Stanowi on obecnie własność prywatną i uruchomiono w nim hotel. W przysiółku Pobiedr, który niegdyś był odrębną wsią, znajduje się murowany kościół z XIX w. głównie fundacji Ludwiki Wężykowej. Dzięki Wężykowi powstała również szkoła w Paszkówce. Tak o tym fakcie mówi najstarsza szkolna kronika, założona w tym czasie.