TABLICA OGL 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym serdecznie zapraszają wszystkich Uczniów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

 1. Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 1 września o godz. 8.00
 2. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r. o godz. 9.00 (po Mszy Świętej).
 3. Uczniowie spotykają się w swoich salach z wychowawcą. Nie ma spotkania ogólnego.
 4. Po wejściu do szkoły wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk (za wyjątkiem dzieci do 6 roku życia)
 5. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie dzieci.
 6. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie poniższego harmonogramu wejść do szkoły.
 7. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe wydaje wychowawca w dniu 1 września (przydatne okażą się w tym dniu reklamówki bądź plecaki).

HARMONOGRAM WEJŚĆ:

 • Uczniowie klasy pierwszej (+1 Rodzic) spotykają się ze swoim wychowawcą na sali gimnastycznej (Rodziców obowiązują maseczki) – wejście na salę od strony parkingu
 • Uczniowie klasy II i III wejście po schodkach („stare” wejście do szkoły)
 • Uczniowie klas IV , V i zerówka - wejście główne
 • Uczniowie klas VI, VII, VIII (w nowej części )wejście do szkoły od strony parkingu
 • Przedszkolaki wchodzą do szkoły od sali gimnastycznej

Bardzo proszę Rodziców oraz Uczniów o to, aby wnikliwie zapoznali się z PROCEDURAMI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII, które będą dostępne na stronie szkoły w poniedziałek 31 sierpnia 2020 roku.

          Przestrzegając ustalonych procedur, wszyscy będziemy mogli czuć się w szkole bezpiecznie.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły w Paszkówce

Elżbieta Sikora