SAMORZĄD UCZNIOWSKI - to wszyscy uczniowie naszej szkoły!!!


RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - to wybrani spośród uczniów klas IV - VIII przedstawiciele reprezentujący SU.

OPIEKUN SAMORZĄDU - mgr Łukasz Łasak, mgr Emilia Medoń

CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

- Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
- Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
- Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
- Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu. - Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
- Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
- Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022


Przewodnicząca:   Patrycja Litwin 

 Zastępca:    Maciej Żurek 

   Sekretarz:      Mateusz Słowik  

                    Oliwia Baran

        Skarbnik:   Nikodem Balcer 

                              Maria Łuczkiewicz

 

Gratulujemy i czekamy na liczne inicjatywy, ciekawe akcje i pomysły!