Dyrektor Szkoły - mgr Elżbieta Sikora

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego

dyrekcja

 

 

Grono Pedagogiczne  w roku szkolnym 2022/2023

1.

 

mgr Babska Edyta

 

pedagog
2. mgr Bator Anna

 

psycholog

 

3.  mgr Dutka Barbara

język polski

historia

wychowawca klasy VIII

4.  mgr Frączek Kinga

język polski

plastyka

wychowawca kl. VII

5.  mgr Gabryła Agnieszka

 

nauczyciel  współorganizujący proces kształcenia

 

6.

 

mgr Herzyk Zbigniew

 

informatyka
7. mgr Jezierska Monika

 

fizyka

 

8.  mgr Kapusta Marta

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. II

 

9.  mgr Konarek Maria

 

chemia

 

10.  mgr Kowalska Anna

 

nauczyciel  współorganizujący proces kształcenia

 

11.  mgr Kubaszewska Danuta

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie do życia w rodzinie

wychowawca kl. I

12. mgr Kulig Katarzyna

 

wychowanie przedszkolne

 

13. mgr Lorek Irena 

biologia

grografia

przyroda

biblioteka

wychowawca kl.IV

14.  mgr Łasak Joanna

 

nauczyciel  współorganizujący proces kształcenia

 

15. mgr Łasak Łukasz

wychowanie fizyczne

WOS

doradztwo zawodowe

EDB

16.  mgr Łuczak  Elżbieta

 

wychowanie przedszkolne

 

17.  mgr Medoń Emilia

język polski

logopedia

 

18.

 

mgr Ocetkiewicz Agnieszka  religia
19. Pieczonka Agata

matematyka

technika

20.  mgr Piętoń Ewa

 

wychowanie przedszkolne

 

21.  mgr Ryskala Edyta

edukacja wczesnoszkolna

muzyka

wychowawca kl. III

22.  mgr Ślęczka Marek

 

religia 

 

23. mgr Wolińska Marta

język angielski

wychowawca klasy VI

 

24. mgr Żmuda Sabina

 

język niemiecki

 

 

 

 

 Grono Pedagogiczne  w roku szkolnym 2021/2022

1.  mgr Dutka Barbara

język polski

historia

wychowawca klasy VII

2.  mgr Frączek Kinga

język polski

plastyka

wychowawca kl. VI

3.  mgr Gabryła Agnieszka

 

nauczyciel  współorganizujący proces kształcenia

 

4.  mgr Kapusta Marta

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. I

 

5.  mgr Konarek Maria

 

chemia

 

6.  mgr Kowalska Anna

 

nauczyciel  współorganizujący proces kształcenia

 

7.  mgr Kolber Stanisław

 

fizyka

 

8.  mgr Kubaszewska Danuta

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie do życia w rodzinie

wychowawca kl. III

9. mgr Kubik Marcelina

 

język angielski

 

10. mgr Kulig Katarzyna

 

wychowanie przedszkolne

 

11. mgr Lorek Irena 

biologia

grografia

przyroda

biblioteka

12.  mgr Łasak Joanna

 

nauczyciel  współorganizujący proces kształcenia

 

13. mgr Łasak Łukasz

 

wychowanie fizyczne

 

14.  mgr Łuczak  Elżbieta

 

wychowanie przedszkolne

 

15.  mgr Medoń Emilia

język polski

logopedia

16. Pieczonka Agata

matematyka

technika

wychowawca klasy VIII

17.  mgr Piętoń Ewa

 

wychowanie przedszkolne

 

18.  mgr Piwowarczyk - Prasak Justyna

 

wychowanie przedszkolne

 

19. mgr Ocetkiewicz Agnieszka

 

religia

 

20.  mgr Ryskala Edyta

edukacja wczesnoszkolna

muzyka

wychowawca kl. II

21.  mgr Ślęczka Marek

 

religia 

 

22.  mgr Walczak Mateusz

 

WOS

 

23. mgr Wolińska Marta

język angielski

wychowawca klasy V

 

24. mgr Żmuda Sabina

 

język niemiecki

 

25. mgr Babska Edyta

 

pedagog

 

26 mgr Kapusta Sylwia

 

psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 Grono Pedagogiczne  w roku szkolnym 2020/2021

 

1. mgr  Paweł  Bałazy

 

psycholog

 

2. mgr Barbra Dutka

język polski

historia

wychowawca kl.  VI

 

3. mgr  Kinga Frączek

język polski

plastyka

wychowawca kl. V

 

4. mgr  Agnieszka Gabryła

 

wychowanie przedszkolne

 

5.  mgr  Agnieszka Giermek

religia

logopedia

6.  mgr Jadwiga Grabowska - Wydra

 

pedagog

 

7.  mgr  Zbigniew Herzyk

 

informatyka

 

8. 

 

mgr Renata Kałuża

 

fizyka

9. 

 

mgr Marta Kapusta

 

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. III

10. 

 

mgr Anna Kolber

 

wychowanie przedszkolne
11. mgr  Maria  Konarek

technika

chemia

12. 

 

mgr  Anna Kowalska

 

nauczyciel  współorganizujący proces kształcenia
13.  mgr  Danuta Kubaszewska

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie do życia w rodzinie

wychowawca kl. II

14. 

mgr Katarzyna Kulig

 

wychowanie przedszkolne

 

15.  mgr Irena Lorek

biologia

grografia

przyroda

biblioteka

wychowawca kl. VIII

 

16.

 

 

mgr Joanna Łasak 

 

 

nauczyciel  współorganizujący proces kształcenia

 

17.  mgr Łukasz Łasak

 

wychowanie fizyczne

 

18.  Agata Pieczonka

 

matematyka

 

19.  mgr Ewa Piętoń

 

wychowanie przedszkolne

 

20.  mgr Edyta Ryskala

edukacja wczesnoszkolna

muzyka

wychowawca kl. I

21.  ks. Marek Ślęczka

 

religia

 

22.  mgr Marta Wolińska

język angielski

wychowawca kl. IV

23.  mgr Sabina Żmuda 

 

język niemiecki

 

 

 

 

 

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020mgr Elżbieta Sikora – dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Barbara Dutka – nauczyciel historii, języka polskiego

mgr Katarzyna Kulig – nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr Agnieszka Gabryła – nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr Joanna Łasak – nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Danuta Kubaszewska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.I
mgr Marta Kapusta- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.II
mgr Edyta Ryskala - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.III, nauczyciel muzyki

mgr Kinga Frączek- nauczyciel języka polskiego,plastyki , informatyki, wychowawca kl. IV
mgr Anna Kowalska - nauczyciel wspomagający
mgr Emilia Medoń- nauczyciel języka polskiego, logopedii, wychowawca kl. V
Agata Pieczonka - nauczyciel matematyki, informatyki, techniki, wychowawca kl.VI
mgr Irena Lorek - nauczyciel przyrody,geografii,biologii, opiekun biblioteki, wychowawca kl.VII
mgr Marta Wolińska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl.VIII

mgr Łukasz Łasak- Nauczyciel wf
mgrJoanna Czyżowska - Nauczyciel matematyki, informatyki, chemii
mgr Celina Garbacz - Nauczyciel fizyki
mgr Sabina Żmuda - Nauczyciel języka niemieckiego
ks.Marek Ślęczka - religia
mgr Agnieszka Giermek- religia,
mgr Jadwiga Grabowska- Wydra - pedagog
mgr Paweł Bałazy - psycholog
Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018


mgr Barbara Dutka – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

mgr Katarzyna Kulig – nauczyciel oddziału przedszkolnego
Anna Graboń – nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr Agnieszka Gabryła – nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Edyta Ryskala - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.I, nauczyciel muzyki

mgr Danuta Kubaszewska - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.II
mgr Marta Kapusta- nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.III
Agata Pieczonka - nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowawca kl.IV
mgr Irena Lorek - nauczyciel przyrody,geografii, opiekun biblioteki, wychowawca kl.V
mgr Marta Wolińska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl.VI
mgr Kinga Frączek- nauczyciel języka polskiego,plastyki ,wychowawca kl. VII

mgr Łukasz Łasak- Nauczyciel wf
mgrJoanna Czyżowska - Nauczyciel matematyki, informatyki, chemii
mgrJoanna Hyrlicka - Nauczyciel fizyki
mgr Magdalena Dębińska - Sikora - Nauczyciel języka niemieckiego
ks. Artur Głąb - religia
mgr Agnieszka Giermek- religia, logopedia
Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2015/2016

mgr Barbara Dutka – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

mgr Katarzyna Kulig – nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr Agnieszka Gabryła – nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Marta Kapusta- nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.I a
mgr Edyta Ryskala -nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.I b, nauczyciel muzyki
mgr Alina Jaskuła - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.IL
mgr Danuta Kubaszewska - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.III

mgr Marta Wolińska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl.IV
mgr Kinga Frączek- nauczyciel języka polskiego, plastyki, wychowawca kl. V
mgr Irena Lorek - nauczyciel przyrody, opiekun biblioteki, wychowawca kl.VK

Agata Pieczonka - nauczyciel matematyki, informatyki, techniki
mgr Łukasz Łasak- nauczyciel wychowania fizycznego

ks. Artur Głąb - religia
mgr Agnieszka Giermek- religia
Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015

mgr Barbara Dutka – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

mgr Katarzyna Kulig – nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr Agnieszka Gabryła – nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Alina Jaskuła - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.I
mgr Danuta Kubaszewska - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.II
mgr Marta Kapusta- nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.III

mgr Kinga Frączek- nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. IV
mgr Irena Lorek - nauczyciel przyrody, opiekun biblioteki, wychowawca kl.V
mgr Edyta Ryskala - nauczyciel w-f, plastyki, muzyki, wychowawca kl.VI

Agata Pieczonka - nauczyciel matematyki, informatyki, techniki
mgr Marta Wolińska - nauczyciel języka angielskiego
ks. Wojciech Lasak - religia
mgr Agnieszka Giermek- religia
Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2013/2014

mgr Barbara Dutka – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

mgr Katarzyna Kulig – nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr Agnieszka Gabryła – nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Alina Jaskuła - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.III
mgr Danuta Kubaszewska - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.I
mgr Marta Kapusta- nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.II

mgr Joanna Folfasińska - nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl.VI
mgr Irena Lorek - nauczyciel przyrody, opiekun biblioteki, wychowawca kl.IV
mgr Edyta Ryskala - nauczyciel w-f, plastyki, muzyki, wychowawca kl.V

Agata Pieczonka - nauczyciel matematyki, informatyki, techniki
mgr Marta Wolińska - nauczyciel języka angielskiego
ks. Wojciech Lasak - religia
mgr Agnieszka Giermek- religia
Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2011/2012

mgr Barbara Dutka – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

mgr Katarzyna Kulig – nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr Agnieszka Gabryła – nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Alina Jaskuła - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.I
mgr Danuta Kubaszewska - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.II
mgr Marta Kapusta- nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.III

mgr Kinga Frączek - nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl.IV
mgr Irena Lorek - nauczyciel przyrody, opiekun biblioteki, wychowawca kl.V
mgr Edyta Ryskala - nauczyciel w-f, plastyki, muzyki, wychowawca kl.VI

Agata Pieczonka - nauczyciel matematyki, informatyki, techniki
mgr Marta Wolińska - nauczyciel języka angielskiego
ks. Wojciech Lasak - religia
mgr Agnieszka Giermek- religia
Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2010/2011

mgr Barbara Dutka – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

mgr Katarzyna Kulig – nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr Agnieszka Gabryła – nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Danuta Kubaszewska - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.I
mgr Marta Kapusta - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.II
mgr Alina Jaskuła - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.III

mgr Irena Lorek - nauczyciel przyrody, opiekun biblioteki, wychowawca kl.IV
mgr Edyta Ryskala - nauczyciel w-f, plastyki, muzyki, wychowawca kl.V
mgr Kinga Frączek - nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl.VI

Agata Pieczonka - nauczyciel matematyki, informatyki, techniki
mgr Marta Wolińska - nauczyciel języka angielskiego
ks. Wojciech Lasak - religia
mgr Agnieszka Giermek - religia
Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2009/2010

mgr Barbara Dutka – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

mgr Katarzyna Kulig – nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr Agnieszka Gabryła – nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Marta Kapusta - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.I
mgr Alina Jaskuła - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.II
mgr Danuta Kubaszewska - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.III

mgr Edyta Ryskala - nauczyciel w-f, plastyki, muzyki, wychowawca kl.IV
mgr Kinga Frączek - nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl.V
Agata Pieczonka - nauczyciel matematyki, informatyki, techniki, wychowawca kl.VI

mgr Marta Wolińska - nauczyciel języka angielskiego
mgr Irena Lorek - nauczyciel przyrody, opiekun biblioteki
ks. mgr Piotr Listopad - religia
Agnieszka Giermek - religiaGrono Pedagogiczne w roku szkolnym 2008/2009

mgr Barbara Dutka – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

mgr Agnieszka Gabryla – nauczyciel klasy "0"

mgr Edyta Ryskala - nauczanie zintegrowane, nauczyciel plastyki, muzyki, wychowawca kl.I
mgr Danuta Kubaszewska - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.II
mgr Marta Kapusta - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.III

mgr Kinga Frączek - nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl.IV
Agata Pieczonka - nauczyciel matematyki, informatyki, techniki, wychowawca kl.V
mgr Marta Wolińska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl.VI

mgr Przemysław Opyrchał - nauczyciel w-f,
mgr Anna Wojtal - nauczyciel przyrody,
ks. mgr Piotr Listopad - religia
Agnieszka Giermek - religia
Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2007/2008

mgr Barbara Dutka – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

mgr Agnieszka Gabryla – nauczyciel klasy "0"

mgr Danuta Kubaszewska - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.I
mgr Marta Kapusta - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.II
mgr Alina Jaskuła - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.III

Katarzyna Najbor - nauczyciel matematyki i informatyki,
mgr Edyta Ryskala - nauczyciel w-f, plastyki, muzyki, techniki,
wychowawca kl.IV

mgr Marta Wolińska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl.V
mgr Kinga Uzarek - nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl.VI
Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2006/2007

mgr Barbara Dutka – dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

mgr Agnieszka Gabryla – nauczyciel klasy "0"

mgr Marta Kapusta - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.I
mgr Alina Jaskuła - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.II
mgr Danuta Kubaszewska - nauczanie zintegrowane, wychowawca kl.III

Agata Pieczonka - nauczyciel matematyki i informatyki, wychowawca kl.IV
mgr Kinga Uzarek - nauczyciel języka polskiego, historii, wychowawca kl.V
mgr Edyta Ryskala - nauczyciel w-f, plastyki, muzyki, techniki, wychowawca kl.VI

mgr Marta Wolińska - nauczyciel języka angielskiego
mgr Irena Lorek - nauczyciel przyrody, opiekun biblioteki
ks. mgr Piotr Listopad - religia
s. Zofia Prochownik - religia