RADA RODZICOW

 

 

 

RADA RODZICÓW 2022/2023

 

 

TRÓJKI  KLASOWE                                                       SZKOLNA  RADA  RODZICÓW

 

Kl.I   1. Justyna Pamuła

         2. Barbara  Łuczak                                                                Justyna Pamuła                              

         3. Jadwiga Galos                                                               

        

 

Kl II   1. Katarzyna Gonek                                                                 

          2. Ewa Batko                                                                        Katarzyna Gonek

          3. Jadwiga Piątek

 

Kl. III    1. Marta Kołodziejczyk                                             

             2. Marta Kowalczyk

             3. Renata Żmuda                                                                Marta Kowalczyk

 

Kl. IV   1. Ewa Batko                                                  

            2. Katarzyna Woźniczka

            3. Maria Żuławińska                                                             Katarzyna Woźniczka                                  

  

Kl. V   1. Kinga Bujak - Brodowicz                                        

           2. Katarzyna Szydłowska

           3. Łukasz Wróbel                                                                 Kinga Bujak - Brodowicz

 

Kl. VI  1.  Paulina Smajek                                                                             

            2. Małgorzata Wróbel

            3. Monika Wilk                                                                            Paulina Smajek

 

Kl. VII    1. Małgorzata Grzegorzewska                                                                    

               2. Ewelina Duraj                                                  

               3. Małgorzata Kowal                                                            Małgorzata Grzegorzewska

 

Kl. VIII    1. Janina Jucha 

               2. Zazanna Kowalczyk                                                       

               3. Aleksandra Kucharczyk                                                             Janina Jucha

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Żabki     1. Grażyna Turniak - Kwarciak                                                   Grażyna Januszczyk                        

               2. Grażyna Januszczyk

               3. Agnieszka Klimowska 

 

Biedronki    1. Katarzyna Wolszczak                                                                  Justyna Smajek

                    2. Justyna Saługa                                           

                    3. Justyna Smajek

 

Pszczółki    1. Elżbieta Kaźmierczak                                                             Elżbieta Kaźmierczak

                    2. Magdalena Warmuz

                    3. Agnieszka Konicka

 

Szkolna Rada Rodziców:   Przewodnicząca- Justyna Pamuła, Janina Jucha

                                            Zastępca     - Paulina Smajek

                                            Sekretarz      - Katarzyna Gonek 

                                            Skarbnik       - Małgorzata Wróbel