POEZJA

 

  1. Blade kwiaty z wiejskiej chaty [Podp.: Jantek z Bugaja, parobek wiejski]. Kr. 1905.
  2. Wiersze, piosnki z naszej wioski. [Podp.: Jantek z Bugaja]. Lw. 1908 Bibl. Macierzy Pol. nr 42.
  3. Wiejskich piosnek czar na grunwaldzki dar [Podp.: Antek z Bugaja]. Kr. 1910.
  4. Pamiętnik Icka Bombelesa, obiwatela miasta Krzianowa Figlarz 1913 nr 8–24.
  5. Z łąk i pól. Poezje [Podp.: Jantek z Bugaja]. Przedmowa: W. Tetmajer Kr. 1914.
  6. Śpiewniczek polskiego żołnierza [Podp.: Jantek z Bugaja]. Kr. 1916.
  7. Pocięgiel [Podp.: Antek z Bugaja]. [B. m. ok. 1917].
  8. Wesele Magdusi [Sztuka regionalna]. Powst. 1934. Wyst. teatr w Wadowicach.
  9. Erotyczne życie wsi Powstała ok. 1935. Praca zniszczona podczas wojny.
  10. Wybór utworów [Podp.: Jantek z Bugaja]. W-wa 1954. Bibl. Dawnych Pisarzy Chłopskich.