Pracą dziś naszą nauka
po wiedzę sięgaj z zapałem.
Tego więc celu dziś szukaj
i ucz się, ucz się wytrwale.

Po książkę sięgaj codziennie
bierz z bohaterów przykłady.
Bądź pilny, pracuj sumiennie
posłuchaj pieśni tej rady.

W życiu niełatwo Ci będzie
bez wiedzy i bez zawodu.
Mądry potrzebny jest wszędzie
jest on radością narodu.

Że Polski jesteśmy warci
my światu też pokażemy.
Słowami poety wsparci
za jego wzorem iść chcemy.