Deklaracja dostępności Portalu Szkoły Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Szkoły Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Gabryła.
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 338793047

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce
  • Adres: ul. Wadowicka 38, 34-113 Paszkówka
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 338793047

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

   

  W zakresie dostępności architektonicznej:

  • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Pałacowej, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze wejścia od strony sali gimnastycznej, od tylnego parkingu na górne piętra, gdzie znajdują sie pracownie, od strony klas 1-3 oraz jedno od podwórka szkolnego ( tzw. wejście pałacowe)– dostępne dla uczniów i pracowników szkoły.
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  • W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
  • Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego. Winda jest umieszczona w świetle klatki schodowej tuz przy sali gimnastycznej i prowadzi na piętro gdzie znajduje się świetlica szkolna. Jest ona przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana. W pozostałej części budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych
  • Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   

  W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  Osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku przez specjalny podjazd. Wszelkich informacji udzielają pracownicy obsługi, a także zawiadamiają dyrektora o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.