ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PASZKÓWCE

 

W naszej szkole funkcjonują 3 oddziały przedszkolne. Są to grupy: „Misie”. „Kotki” oraz „Pszczółki”. Uczęszcza do nich 72 dzieci, w wieku: 2,5 – 6 lat. Oddziały pracują w godzinach: 7.00 -16.00 od poniedziałku do piątku.

            W czasie pobytu dziecka w przedszkolu oferujemy miłą i serdeczną atmosferę oraz indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego malucha. Zapewniamy:

- fachową opiekę;

- ciekawe zajęcia, z uwzględnieniem zróżnicowanych możliwości fizycznych i intelektualnych dzieci, odbywających się w warunkach bezpiecznych i przyjaznych dostosowanych do potrzeb rozwojowych wychowanków, wspieramy ich ciekawość, aktywność, samodzielność, rozwijamy umiejętności społeczne;

- wesołe zabawy na placu zabaw;

- spacery i wycieczki do ciekawych miejsc;

- udział w uroczystościach i inicjatywach odbywających się na terenie szkoły;

- smaczne i zdrowe posiłki;

- zaspokojenie potrzeby snu i odpoczynku;

            Wspieramy rodziców w działaniach wychowawczych. Pełnimy funkcję doradczą w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. W przedszkolu odbywają się zajęcia: logopedyczne oraz zajęcia z pedagogiem i psychologiem, w ramach udzielania i organizowania Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej.

            Ponadto w każdej grupie odbywają się dwa razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego, a w grupie najstarszej – religia.

            Serdecznie zapraszamy najmłodszych do naszego przedszkola!