Godziny pracy pedagoga 

mgr Edyta Babska

Wtorek - 08.00 - 16.00

Piątek -  07.30 - 16.00

Konsultacje dla rodziców:

Każdy piątek 07.30 - 08.00

II i IV piątek miesiąca - 08.00 - 08.45