Godziny pracy pedagoga 

mgr Edyta Babska

Wtorek - 12.45 - 15.20

Piątek -  08.00 - 15.20

Godziny dla rodziców:

II i IV piątek miesiąca - 08.00 - 08.45