REGULAMIN ORGANIZACJI NAUKI I PRACY W  SZKOLE IM.ANTONIEGO KUCHARCZYKA W PASZKÓWCE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Obowiązuje od 1 września 2020 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce w zwaną dalej „szkołą”.
  • Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje szkoła w celu zminimalizowania możliwość zakażenia COVID-19.czytaj więcej