Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia

ogólnego na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

Klasa

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł i autor

 

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 

Wychowanie przedszkolne 4 latki

„Olek i Ada” poziom  A+

Cieśla M,Horabik A

MAC

 

 

Wychowanie przedszkolne 5 latki

„Olek i Ada” poziom B

Iwona F, Klaudia W , Wiesława Żaba-Żabińska,

MAC

 

 

Oddział przedszkolny „0”

„ Olek i Ada” poziom B+

Iwona F, Klaudia W , Wiesława Żaba-Żabińska,

MAC

 

Klasa pierwsza

Edukacja wczesnoszkolna

 

,,Szkolni przyjaciele” – podręcznik klasa I,  cz.1-4

E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala

,,Szkolni przyjaciele” – Matematyka – podręcznik klasa I,  cz.1- 2

Prof. Dr. Hab. J. Hanisz

 

WSiP

WSiP

Cz1 – 2-813/1/2017

Cz. 3-4 – 813/2/2017

Cz. 1 – 813/1/2017

Cz. 2 – 813/2/2017

Język angielski

 

New English Adventure 1 – podręcznik   - T. Lochowski

C. Bruni

 

Pearson

819/1/2017

Religia

 

„Bóg jest naszym ojcem ”

Ks. Tadeusz Panuś,ks. Andrzej Kielian,Adam Berski

Św. Stanisław BM

AZ-11-01/18-KR -1/20

    Klasa druga

Edukacja wczesnoszkolna

 

Szkolni przyjaciele” – podręcznik klasa I,  cz.1-4

E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala

,,Szkolni przyjaciele” – Matematyka – podręcznik  ,  cz.1,cz 2

WSiP

WSiP

Cz1 – 2-813/3/2018

Cz. 3-4 – 813/4/2018

Cz. 1 – 813/3/2018

Cz. 2 – 813/4/2018

Język angielski


Religia

 

New English Adventure 2

V.Lambert,A.Wornak,A.Tkacz

 

“Kochamy Pana Jezusa”podręcznik dla klasy II

 

Ks. Tadeusz Panuś,ks. Andrzej Kielian,Adam Berski

 

 

Pearson

Św. Stanisław BM

819/2/2018

AZ-12-01/10-KR-15/13

Klasa trzecia

Edukacja

wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele”- podręcznik klasa 3,cz. 1-4

 

 

„Szkolni przyjaciele”- podręcznik matematyka cz.1-2

WSiP

813/5/2019 – część 2

Język angielski

 

New English Adventure 3.

podręcznik

T. Lochowski, C. Bruni

Pearson

819/3/2019

Religia

 

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

ed. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

 

 

 

w. Stanisław, Kraków 2014

AZ-13-01/10-KR-3/15

 

Klasa czwarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

 

,, Nowe Słowa na start! 4”-

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020-2022

A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

+ ćwiczenia A.Klimowicz,J.Ginter,K.Brząkalik

 

Nowa Era

 

907/1/2017

Matematyka

 

,,Matematyka z kluczem 4” podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej cz.1 i 2

Nowa edycja 2020-2022

M. Braun, A. Mańkowska,

M Paszyńska

Nowa Era

875/1/2017

Historia

 

„Wczoraj i dziś 4 ”

podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020-2022

 

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era

 

877/1/2020/z1

Przyroda

 

,,Tajemnice przyrody 4 ”-

Nowa edycja 2020-2022

M. Marko – Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

podręcznik

Nowa Era

 

863/2019/z1

Informatyka

 

,, Lubię to! 4” podręcznik

Nowa edycja 2020-2022

M.Kęska

Nowa Era

 

847/1/2020/z1

 

Technika

,,Jak to działa?4

” - Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020-2022

L.Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Muzyka

 

,,Lekcja muzyki 4 ” - podręcznik do muzyki dla kl.4 szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020-2022

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka

 

,,Do dzieła! 4 ” - podręcznik do plastyki dla kl. IV szkoły

Podstawowej

Nowa edycja 2020-2022

J. Lukas, K. Onak

 

Nowa Era

903/1/2017

Język angielski

 

,,English Class A1” - S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

T. Thompson, E. Stiles,

Pearson

840/1/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie klasa IV”

 T. Król

Rubikon

920/1/2017

Religia

„Słuchamy Pana Boga”

Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

 św. Stanisława BM

AZ-21-01/10-KR-3/12

         

Klasa piąta

 

Język polski

 

,, Nowe Słowa na start! 5”- podręcznik do języka polskiego dla kl. V szkoły podstawowej

A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

 + Nowe Słowa na start ! ćwiczenia

Nowa Era

907/2/2018

Matematyka

 

,,Matematyka z kluczem 5” podręcznik do klasy V szkoły podstawowej cz.1 i 2

M. Braun, A. Mańkowska,

M Paszyńska

,,Matematyka z kluczem 5” ćwiczenia

Nowa Era

875/2/2018

Biologia

 

„Puls Życia „podręcznik do Biologii dla kl. V szkoły podstawowej

 

Marian Sęktas,Joanna Stawarz

 

Nowa Era

844/1/2018

Historia

 

„Wczoraj i dziś” klasa 5 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

Nowa Era

443/2/2013/2015

Informatyka

,, Lubię to!” podręcznik do informatyki kl.5

Nowa Era

847/2/2018

Technika

,,Jak to działa?” - podręcznik do techniki  dla klasy piątej

L.Łabecki,MartaŁabecka

Nowa Era

295/2/2018

Geografia

„Planeta Nowa”  - podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

F.Szlajfer,Z.Zaniewicz,

T.Rachwał,R.Malarz

Nowa Era

906/1/2018

Muzyka

,,Lekcja muzyki” - podręcznik dla klasy 5 szkoły Podstawowej

 

Nowa Era

852/2/2018

Plastyka

 

„Do dzieła” podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

 

903/2/2018

Język angielski

 

,,English Class A1+” – J.Croxford,G.Fruen ,A. Tkacz

 

 

Pearson

840/2/2018

Religia

 

„Jezus dla człowieka”

Ks. Tadeusz Panuś,ks. Andrzej Kielian,Adam Berski

 

św. Stanisława BM

AZ-21-04/20-KR-4/20

Wychowanie do życia w rodzinie

 

„Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie klasa V”

 T. Król

Rubikon

920/2/2018

Klasa  szósta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język  polski

„Nowe słowa na start” podręcznik do j. polskiego klasa 6

 

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

 

 

Nowa Era

907/3/2019

Matematyka

„Matematyka z kluczem

Podręcznik dla kl.VI cz. 1 i 2

M.Braum,A.Mańskarska

M.Paszyńska

Nowa Era

875/3/2019

Biologia

„Puls życia” 6 Podręcznik do biologii dla klasy 6 J.Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

Geografia

‘Planeta Nowa” podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

906/2/2019

Język angielski

 

„English Class A2”

 

SandyZervas, Catherine Bright, ArekTkacz

Pearson

840/3/2019

Historia

 

„Wczoraj i dziś” klasa 6 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

 

Nowa Era

877/3/2019

Informatyka

„Lubię to” podręcznik do informatyki kl.6

Kęska Michał

Nowa Era

847/3/2018

Technika

„Jak to działa?”- podręcznik
do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era

295/3/2019

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy 6 Szkoły Podstawowej

M.Gromek,G.Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

Plastyka

 

„Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

 

Nowa Era

903/3/2018

Religia

 

„W Kościele umacniamy wiarę”

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

 

Św. Stanisława BM

AZ-23-01/10-KR-2/15

Wychowanie do życia w rodzinie

 

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie klasa VI”

Rubikon

920/3/2019

   

 

   

 

      Klasa siódma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

,, Nowe Słowa na start! 7”-

Nowa Edycja 2020-2022 podręcznik do języka polskiego dla kl. VII szkoły podstawowej

 

J. Kościerzyńska, J.Ginter,

K.Łęka,J. Krzemińska, J. Kostrzewa,

N.Bielawska + Nowe słowa na start7

Nowa edycja ćwiczenia

Nowa Era

 

907/4/2020

 

Matematyka

,,Matematyka z kluczem 7”

Nowa Edycja 2020-2022

podręcznik do klasy VII szkoły podstawowej

 M. Braun, A. Mańkowska,

M Paszyńska i inni.

,,Matematyka z kluczem 7” Nowa Edycja ćwiczenia

Nowa Era

 

875/4/2020/z1

 

Historia

„Wczoraj i dziś 7”

Nowa Edycja 2020-2022

podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

Nowa Era

 

877/4/2020/z1

 

Fizyka

,,To jest fizyka 7”-

Nowa Edycja 2020 - 2022

M. Braun, W. Śliwa

podręcznik

Nowa Era

818/1/2017

Biologia

„Puls życia 7”

Nowa Edycja 2020 - 2022

- podręcznik do biologii dla klasy

 siódmej szkoły podstawowej

M. Jefimow

Nowa Era

 

844/3/2020/z1

Geografia

„Planeta nowa 7 ”

Nowa Edycja 2020 - 2022

 

 – podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

R. Malarz, M. Szubert,T.Rachwał + Planeta nowa 7 ćwiczenia Nowa Edycja

Nowa Era

 

906/3/2019/z1

Chemia

„Chemia Nowej Ery 7 ”

Nowa Edycja 2020 - 2022

podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

J. Kulawik, T. Kulawik,

 M. Litwin

Nowa Era

785/1/2017

 

Informatyka

 

,, Lubię to! 7 ”

Nowa Edycja 2020 - 2022

 

 podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej

G. Koba

Nowa Era

 

847/4/2020/z1

 

Muzyka

,,Lekcja muzyki 7 ”

Nowa Edycja 2020 - 2022

 

 - podręcznik do muzyki dla kl. VII szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

 

852/4/2020/z1

 

Plastyka

,,Do dzieła!7 ”

Nowa Edycja 2020 - 2022

 

 - podręcznik do plastyki dla kl. VII szkoły podstawowej

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2020/z1

 

Język angielski

Repetytorium 7 A2+B1

Arek Tkacz, Angela Bandis, AnitaLewicka i inni

Pearson

1106/1/2020

Język niemiecki

„Kompass Team 1” Nowa Edycja

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak

WSZ PWN

812/1/2020/z1

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie klasa VII”

 T. Król

Rubikon

920/4/2017

 

Religia

 

„Spotkamy się z żywym słowem”

Ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka

Św. Stanisława

KR-31-01/10-KR-1/12

 

Plastyka

 

„Do dzieła! 7 ”

Nowa Edycja 2020-2022

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak

 

Nowa Era

 

903/4/2020/z1

 

      Klasa ósma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

,, Nowe Słowa na start! 8”-

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

907/5/2018

 

Matematyka

,,Matematyka z kluczem” podręcznik do klasy VIII szkoły podstawowej

 M. Braun,K.Wej,W.Babiański,

J.Janowicz

Nowa Era

875/5/2018

 

Historia

„Wczoraj i dziś”

podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

Nowa Era

877/5/2018

 

Fizyka

,,To jest fizyka”-

M. Braun, W. Śliwa

podręcznik

Nowa Era

818/2/2018

Biologia

„Puls życia”- podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

B.Sągin,A.Bonarowski,M.Sęktas

Nowa Era

844/3/2018

Geografia

„Planeta nowa” – podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

T.Rachwał,D.Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

Chemia

„Chemia Nowej Ery” – podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

J. Kulawik, T. Kulawik,

 M. Litwin

Nowa Era

785/2/2018

 

Informatyka

 

,, Lubię to!” podręcznik do informatyki dla klasy ósmej

G. Koba

Nowa Era

847/5/2018

 

Język angielski

Repetytoriumósmoklasisty – poziom a2+/B1

Pearson

926//2018

Język niemiecki

„Kompass Team 2”

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak

DWN

812/2/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie klasa VIII

 T. Król

Rubikon

920/5/2018

 

Religia

 

„Żyjemy w miłości Boga”

Ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka

Św. Stanisława

KR-33-02/13-KR-6/14

 

Edukacja dla

Bezpieczeństwa

 

 

„Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Szoma

Nowa Era

846/2017

 

WOS

„Dziś i Jutro”

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla Szkoły Podstawowej

Nowa Era

874/2017

 

S Z K O L N Y   Z E S T A W   P R O G R A M Ó W   N A U C Z A N I A

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

Nr w zestawie

Przedmiot

Nazwa programu

Klasa

1/2020/2021

Wychowanieprzedszkolne

Program wychowania przedszkolnego

Wiesława Żaba- Żabińska ,Wioletta Majewska, Renata Paździo

3-4 latki

4-5 latki

   5-6 latki

2/2020/2021

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III szkoły podstawowej

J. Hanisz

     I - III

3/2020/2021

Edukacja wczesnoszkolna- informatyka

Program nauczania Informatyki w klasach 1-3

Anna Kulesza

      I - III

4/2020/2021

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas I- III.

M.Bogucka

I-III

5/2020/2021

Język polski

„Nowe Słowa na start”

Program ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej

M. Derlukiewicz

IV -  VIII

6/2020/21

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII. - J.Stefańska

IV, VIII

7/2020/21

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytniego

A. Jaroszewska

VII - VIII

8/2020/21

Historia

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” - T. Maćkowski

IV -  VIII

9/2020/21

Matematyka

„Matematyka z kluczem”

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

IV - VIII

10/2020/21

Informatyka

„Lubię to” – program nauczania Informatyki w szkole podstawowej - M.Klęska

IV - VIII

11/2020/21

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

T.Kulawik, M.Litwin

VII - VIII

12/2020/21

Fizyka

„To jest fizyka” Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

M. Braun, W. Śliwa

VII - VIII

13/2020/21

Przyroda

„ Tajemnice przyrody” program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

J. Golanko

IV

14/2020/21

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej -Planeta Nowa

E. M. Tuz, B. Dziedzic

V - VIII

15/2020/21

Biologia

Program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej – Puls Życia

A. Zdziennicka

V - VIII

16/2020/21

Technika

„Jak to działa?”

L.Łabecki,M.Łabecka

IV-VI

17/2020/21

Muzyka

„Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

M. Gromek,G.Kilbach.

IV -  VII

18/2020/21

Plastyka

„Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej

J.Lukas, K.Onak, M.Ipczynska,  N.Mrozkowiak

IV - VII

19/2020/21

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej ,, Dziś i jutro”

B. Furman

VIII

20/2020/21

Edukacjadlabezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej ,,Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słoma

IV-VIII

21/2020/21

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla  szkoły podstawowej.

T. Król

IV - VIII

22/2020/21

Religia

„Rozradowanie się w Duchu Świętym” – KEP

 

23/2020/21

Wychowanie Fizyczne

„Magia Ruchu”- program nauczania wychowania fizycznego drugi etap edukacyjny U.Białek,J.Wolfart-Piech

IV-VIII

 


  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.