dyplom qrz160 – lecie szkoły stało się dobrą okazja do praktycznego pokazania czym są krótkofalarskie akcje dyplomowe, jak się je przygotowuje i przeprowadza od strony organizacyjnej, wizualnej i technicznej. Dyrekcja, uczniowie i członkowie SP9KUP chętnie zaangażowali się w pomysł i tak od 15 lutego 2024 r ruszyła krótkofalarska akcja dyplomowa z okazji 160-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Paszkówce ze znakiem okolicznościowym SN160SPP.

Aby uzyskać dyplom należy podczas łączności zebrać 160 punktów, które przyznaje organizator. Stacja SN160SPP pod którą pracują uczniowie przyznaje pkt 50 i łączność z nią jest obowiązkowa, stacje organizatora przyznają pkt 10. Podczas pierwszego spotkania uczniowie wykonali 48 łączności z korespondentami z całej Polski a także ze Słowacji i Niemiec.  I tyle nowych osób już o naszej szkole i naszej rocznicy na pewno usłyszało.  A to dopiero początek