12Drodzy Uczniowie !

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w „VIII  GMINNYM  TYGODNIU  PROFILAKTYCZNYM  ”

Tematem konkursu jest przedstawienie prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji ilustrującej hasło:„Prawdziwa wolność lubi bezpromilowe klimaty”.

FORMY PRAC KONKURSOWYCH:        

Autor wybiera formę, spośród przedstawionych poniżej:

1. Literacka

np.: opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na

podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych itp. Prace

mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami.

2. Multimedialna

np.: prezentacja, wywiad, nagranie audycji radiowej, słuchowiska, piosenki,

hymnu, – technika dowolna. Praca multimedialna powinna być wykonana

techniką umożliwiającą jej odtworzenie na standardowym komputerze, przy

użyciu powszechnie dostępnego, bezpłatnego oprogramowania. Rozmiar pracy nie

może przekraczać 100 MB, a czas jej odtwarzania 5 minut.

3. Plastyczna

np.: album, gazetka, projekt plakatu, komiks, itp. technika plastyczna dowolna, format A3

(farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne).

TERMINY – prace należy dostarczyć do szkoły wraz z podpisanym oświadczeniem do 19 listopada 2020 r. Wzory oświadczeń do pobrania w załączniku. Drukujuemy strony od 6- 10.

 

Regulamin i zgody 

Szczegółowych informacji udzielają szkolni koordynatorzy akcji –Pan Łukasz Łasak, P. Danuta Kubaszewska i  p. Kinga Frączek.