PLIKI

 

 Ogólne warunki ubezpieczenia firmy Wiener

 

 Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  1 września 2022 r.     
 2. Zimowa przerwa świąteczna   23 grudnia  - 01 stycznia 2023 r.
 3. Klasyfikacja śródroczna uczniów  12  stycznia 2023 r.
 4. Ferie zimowe  30 stycznia  - 12 luty 2023 r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna   06 - 11 kwietnia 2023 r.
 7. Egzamin klasy ósmej  23,24,25 maja 2023 r. 
 8. Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów  16 czerwca 2023 r.
 9. Zakończenie zajęć w roku szkolnego   23 czerwca 2023 r.
 10. Ferie letnie   24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

  

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

31 października 2023 r.

2 maja 2023 r.

23,24,25 maja 2023 r. (egzamin klasy ósmej)

 

 Wszystkie informacje dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty znajdują się na stronie internetowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie


 Procedura funkcjonowania w czasie Covid-19

 

Regulamin organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce 

 REGULAMIN ORGANIZACJI NAUKI I PRACY W SZKOLE W PASZKÓWCE W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

Procedury obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 

 

Procedura dotycząca bezpieczeństwa na terenie oddziału przedszkolnego

Procedura dotycząca wytycznych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Procedura dotycząca wytycznych dla rodziców dzieci, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego

Procedura dotycząca szybkiej komunikacji z rodzicami

Procedura dotycząca organizacji pomieszczenia sanitarnego

Procedura dotycząca ogólnych zasad bezpieczeństwa, organizacji zajęć, higieny i gastronomii

 

 

 


 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły


Zwolnienie z zajęć szkolnych


Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka


Karta zgłoszenia do szkoły

 


 

 

                                                   

RADA RODZICÓW 2021/2022

 

 

TRÓJKI  KLASOWE                                                       SZKOLNA  RADA  RODZICÓW

 

Kl.I   1. Ewa Batko

         2. Justyna Domagalska- Saługa                                        

         3. Katarzyna Gonek                                                                 Katarzyna Gonek 

         4. Jadwiga Piątek

 

Kl II   1. Marta Kołodziejczyk                                                                 

          2.Marta Kowalczyk                                                                  Marta Kowalczyk  

          3. Renata Żmuda

 

Kl. III    1. Agnieszka Ficek                                             

             2. Ewa Skrzypiec

             3.Katarzyna Woźniczka                                                  Katarzyna Woźniczka  

 

Kl. IV   1.Agnieszka Garbacz                                                      

            2. Karolina Kopek

            3. Gabriela Mocała                                                               Gabriela Mocała                                                     

  

Kl. V   1. Mariola Kudra                                                     

           2. Paulina Smajek

           3. Małgorzata Wróbel                                                             Małgorzata Wróbel

 

Kl. VI  1. Alla Boliuk                                                                              Alla Boliuk 

            2.Martyna Jaskowska

            3. EdytaSala                                                           

 

Kl. VII    1. Janina Jucha                                                                       Janina Jucha

               2. Zuzanna Kowalczyk                                                  

               3. Aleksandra Kucharczyk

 

Kl. VIII    1.Grzegorz Ciepły

               2. Agnieszka Drewniak                                                         Agnieszka Drewniak 

               3. Kinga Opyrchał

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 Liski      1. Łukasz Bańdo                                                              Łukasz Bańdo                        

               2. Karolina Jankowicz

               3. Katarzyna Wolszczak

 

Misie      1.Elżbieta Kaźmierczak                                                    Elżbieta Kaźmierczak

               2. Agnieszka Konicka                                            

               3.Marta Śmietana

 

Kotki       1. Pamuła Justyna

                 2. Smajek Justyn

                 3. Warmuz Magdalena  

 

Szkolna Rada Rodziców:   Przewodnicząca- Janina Jucha, Justyna Pamuła

                                            Zastępca     - Łukasz Bańdo , Paulina Smajek

                                            Sekretarz      - Katarzyna Gonek   

                                            Skarbnik       - Małgorzata Wróbel