PLIKI

 

Procedura funkcjonowania w czasie Covid-19

 

Regulamin organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce 

 REGULAMIN ORGANIZACJI NAUKI I PRACY W SZKOLE W PASZKÓWCE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Procedury obowiązujące w oddziałach przedszkolnych 

Procedura dotycząca bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych

Procedura dotycząca wytycznych dla nauczycieli

Procedura dla rodziców przyprowadzających dzieci do oddziałow przedszkolnych

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych

Procedura dotycząca organizacji pomiszczenia sanitarnego

Procedura dotycząca szybkiej komunikacji z rodzicami

Procedury ogólne

 


 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły


Zwolnienie z zajęć szkolnych


Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka


Karta zgłoszenia do szkoły

 


 

 

                                                     RADA RODZICÓW 2020/2021

 

TRÓJKI  KLASOWE                                                       SZKOLNA  RADA  RODZICÓW

Kl.I   1.Karolina Wójsik

          2. Marta Kołodziejczyk                                                          Marta Kowalczyk

          3.Marta Kowalczyk

Kl II 1.Anna Orzechowska

           2. Angelina Mateja                                                                   Angelina Mateja

           3.Katarzyna Sobkowicz

Kl. III  1.Marcin Brodowicz

             2. Agnieszka Garbacz                                                          Agnieszka Garbacz

             3. Karolina Soczek-Holizna

             4. Aneta Gwóźdź

Kl. IV 1.Mariola Kudra

              2. Paulina Smajek                                                              Mariola Kudra

              3. Małgorzata Wróbel

Kl. V 1.Katarzyna Stec

            2. Ewelina Duraj                                                                 Katarzyna Stec

            3. Martyna Jaskowska

Kl. VI   1. Janina Jucha

              2. Zuzanna Kowalczyk                                                     Janina Jucha

              3. Aleksandra Kucharczyk

Kl. VII   1. Kinga Opyrchał

               2. Agata Słowik                                                             Kinga Opyrchał

               3. Mieczysław Ciepły

Kl. VIII  1. Agnieszka Jezierska

                2. Wiesława Cieślik                                                      Wiesława Cieślik

                3. Małgorzata Medoń

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

„0”1.Iwona Tomasik

2. Justyna Domagalska- Saługa                                                  Katarzyna Wolszczak

3. Katarzyna Wolszczak

„3-4 l”  1.Elżbieta Kaźmierczak

               2. Agnieszka Konicka                                                 Elżbieta Kaźmierczak

               3. Marta Śmietana

„4-5  l”   1.Magdalena Warmuz

               2. Klaudia Czyżowska                                                Magdalena Warmuz

               3.Anna Bryndza

 

Szkolna Rada Rodziców: przewodnicząca- Paulina Smajek

                                            Zastępca           - Janina Jucha

                                            Sekretarz          - Katarzyna Gonek

                                            Skarbnik           - Małgorzata Wróbel