PLIKI

 

 Ogólne warunki ubezpieczenia firmy Wiener

 

 Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  1 września 2021 r.     
 2. Zimowa przerwa świąteczna   23 - 31 grudnia 2021 r.
 3. Klasyfikacja śródroczna uczniów  12  stycznia 2022 r.
 4. Ferie zimowe 17 - 30 stycznia 2022 r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna  14 - 19 kwietnia 2022 r.
 7. Egzamin klasy ósmej 24,25,26 maja 2022 r. 
 8. Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów 17 czerwca 2022 r.
 9. Zakończenie zajęć w roku szkolnego   24 czerwca 2022 r.
 10. Ferie letnie   27 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

  

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

12 listopada 2021 r.

2 maja 2022 r.

24,25,26 maja 2022 r. (egzamin klasy ósmej)

17 czerwca 2022 r.

 

 

 Procedura funkcjonowania w czasie Covid-19

 

Regulamin organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce 

 REGULAMIN ORGANIZACJI NAUKI I PRACY W SZKOLE W PASZKÓWCE W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

Procedury obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 

 

Procedura dotycząca bezpieczeństwa na terenie oddziału przedszkolnego

Procedura dotycząca wytycznych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Procedura dotycząca wytycznych dla rodziców dzieci, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego

Procedura dotycząca szybkiej komunikacji z rodzicami

Procedura dotycząca organizacji pomieszczenia sanitarnego

Procedura dotycząca ogólnych zasad bezpieczeństwa, organizacji zajęć, higieny i gastronomii

 

 

 


 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły


Zwolnienie z zajęć szkolnych


Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka


Karta zgłoszenia do szkoły

 


 

 

                                                   

RADA RODZICÓW 2021/2022

 

 

TRÓJKI  KLASOWE                                                       SZKOLNA  RADA  RODZICÓW

 

Kl.I   1. Ewa Batko

         2. Justyna Domagalska- Saługa                                        

         3. Katarzyna Gonek                                                                 Katarzyna Gonek 

         4. Jadwiga Piątek

 

Kl II   1. Marta Kołodziejczyk                                                                 

          2.Marta Kowalczyk                                                                  Marta Kowalczyk  

          3. Renata Żmuda

 

Kl. III    1. Agnieszka Ficek                                             

             2. Ewa Skrzypiec

             3.Katarzyna Woźniczka                                                  Katarzyna Woźniczka  

 

Kl. IV   1.Agnieszka Garbacz                                                      

            2. Karolina Kopek

            3. Gabriela Mocała                                                               Gabriela Mocała                                                     

  

Kl. V   1. Mariola Kudra                                                     

           2. Paulina Smajek

           3. Małgorzata Wróbel                                                             Małgorzata Wróbel

 

Kl. VI  1. Alla Boliuk                                                                              Alla Boliuk 

            2.Martyna Jaskowska

            3. EdytaSala                                                           

 

Kl. VII    1. Janina Jucha                                                                       Janina Jucha

               2. Zuzanna Kowalczyk                                                  

               3. Aleksandra Kucharczyk

 

Kl. VIII    1.Grzegorz Ciepły

               2. Agnieszka Drewniak                                                         Agnieszka Drewniak 

               3. Kinga Opyrchał

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 Liski      1. Łukasz Bańdo                                                              Łukasz Bańdo                        

               2. Karolina Jankowicz

               3. Katarzyna Wolszczak

 

Misie      1.Elżbieta Kaźmierczak                                                    Elżbieta Kaźmierczak

               2. Agnieszka Konicka                                            

               3.Marta Śmietana

 

Kotki       1. Pamuła Justyna

                 2. Smajek Justyn

                 3. Warmuz Magdalena  

 

Szkolna Rada Rodziców:   Przewodnicząca- Janina Jucha, Justyna Pamuła

                                            Zastępca     - Łukasz Bańdo , Paulina Smajek

                                            Sekretarz      - Katarzyna Gonek   

                                            Skarbnik       - Małgorzata Wróbel