PLIKI

 

 Ogólne warunki ubezpieczenia firmy Wiener

 

 Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  1 września 2022 r.     
 2. Zimowa przerwa świąteczna   23 grudnia  - 01 stycznia 2023 r.
 3. Klasyfikacja śródroczna uczniów  12  stycznia 2023 r.
 4. Ferie zimowe  30 stycznia  - 12 luty 2023 r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna   06 - 11 kwietnia 2023 r.
 7. Egzamin klasy ósmej  23,24,25 maja 2023 r. 
 8. Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów  16 czerwca 2023 r.
 9. Zakończenie zajęć w roku szkolnego   23 czerwca 2023 r.
 10. Ferie letnie   24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

  

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

31 października 2023 r.

2 maja 2023 r.

23,24,25 maja 2023 r. (egzamin klasy ósmej)

 

 Wszystkie informacje dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty znajdują się na stronie internetowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie


 Procedura funkcjonowania w czasie Covid-19

 

Regulamin organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce 

 REGULAMIN ORGANIZACJI NAUKI I PRACY W SZKOLE W PASZKÓWCE W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

Procedury obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 

 

Procedura dotycząca bezpieczeństwa na terenie oddziału przedszkolnego

Procedura dotycząca wytycznych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Procedura dotycząca wytycznych dla rodziców dzieci, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego

Procedura dotycząca szybkiej komunikacji z rodzicami

Procedura dotycząca organizacji pomieszczenia sanitarnego

Procedura dotycząca ogólnych zasad bezpieczeństwa, organizacji zajęć, higieny i gastronomii

 

 

 


 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły


Zwolnienie z zajęć szkolnych


Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka


Karta zgłoszenia do szkoły

 


 

 

 

RADA RODZICÓW 2022/2023

 

 

TRÓJKI  KLASOWE                                                       SZKOLNA  RADA  RODZICÓW

 

Kl.I   1. Justyna Pamuła

         2. Barbara  Łuczak                                                                Justyna Pamuła                              

         3. Jadwiga Galos                                                               

        

 

Kl II   1. Katarzyna Gonek                                                                 

          2. Ewa Batko                                                                        Katarzyna Gonek

          3. Jadwiga Piątek

 

Kl. III    1. Marta Kołodziejczyk                                             

             2. Marta Kowalczyk

             3. Renata Żmuda                                                                Marta Kowalczyk

 

Kl. IV   1. Ewa Batko                                                  

            2. Katarzyna Woźniczka

            3. Maria Żuławińska                                                             Katarzyna Woźniczka                                  

  

Kl. V   1. Kinga Bujak - Brodowicz                                        

           2. Katarzyna Szydłowska

           3. Łukasz Wróbel                                                                 Kinga Bujak - Brodowicz

 

Kl. VI  1.  Paulina Smajek                                                                             

            2. Małgorzata Wróbel

            3. Monika Wilk                                                                            Paulina Smajek

 

Kl. VII    1. Małgorzata Grzegorzewska                                                                    

               2. Ewelina Duraj                                                  

               3. Małgorzata Kowal                                                            Małgorzata Grzegorzewska

 

Kl. VIII    1. Janina Jucha 

               2. Zazanna Kowalczyk                                                       

               3. Aleksandra Kucharczyk                                                             Janina Jucha

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 Żabki     1. Grażyna Turniak - Kwarciak                                                   Grażyna Januszczyk                        

               2. Grażyna Januszczyk

               3. Agnieszka Klimowska 

 

 Biedronki     1. Katarzyna Wolszczak                                                                  Justyna Smajek

                     2. Justyna Saługa                                           

                     3. Justyna Smajek

 

Pszczółki      1. Elżbieta Kaźmierczak                                                             Elżbieta Kaźmierczak

                       2. Magdalena Warmuz

                       3. Agnieszka Konicka

 

Szkolna Rada Rodziców:   Przewodnicząca - Justyna Pamuła, Janina Jucha

                                            Zastępca     - Paulina Smajek

                                            Sekretarz      - Katarzyna Gonek   

                                            Skarbnik       - Małgorzata Wróbel