PLIKI

 

 REGULAMIN ORGANIZACJI NAUKI I PRACY W SZKOLE W PASZKÓWCE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Procedury obowiązujące w oddziałach przedszkolnych 

Procedura dotycząca bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych

Procedura dotycząca wytycznych dla nauczycieli

Procedura dla rodziców przyprowadzających dzieci do oddziałow przedszkolnych

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych

Procedura dotycząca organizacji pomiszczenia sanitarnego

Procedura dotycząca szybkiej komunikacji z rodzicami

Procedury ogólne

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły


Zwolnienie z zajęć szkolnych


Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka


Karta zgłoszenia do szkoły

 


 

KLASOWE RADY RODZICÓW:ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY- GRUPA MŁODSZA:

Justyna Domagalska - Saługa, Marta Kołodziejczyk, Dorota Tyrała

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY- GRUPA STARSZA:
Aneta Gwóźdź, Agnieszka Malec, Agnieszka Garbacz

KLASA I :
Mariola Kudra, Małgorzata Wróbel, Anna Rusnarczyk

KLASA II:
Paulina Kubit, Martyna Jaskowska, Katarzyna Stec

KLASA III:
Aleksandra Kucharczyk

KLASA IV:
Szczurek Marzena, Pomietło Stanisława, Drewniak Agnieszka

KLASA V:
Wiesława Cieślik, Bernadetta Morek, Agnieszka Jezierska

KLASA VI:
Katarzyna Kania, Joanna Marchewka, Katarzyna Gonek

KLASA VII:
Alicja Rzepecka, Artur Znaj, Dorota Byrgiel

Przewodnicząca: Aleksandra Kucharczyk
Zastępca: Janina Jucha
Skarbnik: Katarzyna Kania
Sekretarz: Katarzyna Gonek