PLIKI

 

 Ogólne warunki ubezpieczenia firmy Wiener

 

 Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  1 września 2021 r.     
 2. Zimowa przerwa świąteczna   23 - 31 grudnia 2021 r.
 3. Klasyfikacja śródroczna uczniów  12  stycznia 2022 r.
 4. Ferie zimowe 17 - 30 stycznia 2022 r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna  14 - 19 kwietnia 2022 r.
 7. Egzamin klasy ósmej 24,25,26 maja 2022 r. 
 8. Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów 17 czerwca 2022 r.
 9. Zakończenie zajęć w roku szkolnego   24 czerwca 2022 r.
 10. Ferie letnie   27 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

  

 

 

 

 

Procedura funkcjonowania w czasie Covid-19

 

Regulamin organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce 

 REGULAMIN ORGANIZACJI NAUKI I PRACY W SZKOLE W PASZKÓWCE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Procedury obowiązujące w oddziałach przedszkolnych 

Procedura dotycząca bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych

Procedura dotycząca wytycznych dla nauczycieli

Procedura dla rodziców przyprowadzających dzieci do oddziałow przedszkolnych

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych

Procedura dotycząca organizacji pomiszczenia sanitarnego

Procedura dotycząca szybkiej komunikacji z rodzicami

Procedury ogólne

 


 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły


Zwolnienie z zajęć szkolnych


Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka


Karta zgłoszenia do szkoły

 


 

 

                                                     RADA RODZICÓW 2020/2021

 

TRÓJKI  KLASOWE                                                       SZKOLNA  RADA  RODZICÓW

Kl.I   1.Karolina Wójsik

          2. Marta Kołodziejczyk                                                          Marta Kowalczyk

          3.Marta Kowalczyk

Kl II 1.Anna Orzechowska

           2. Angelina Mateja                                                                   Angelina Mateja

           3.Katarzyna Sobkowicz

Kl. III  1.Marcin Brodowicz

             2. Agnieszka Garbacz                                                          Agnieszka Garbacz

             3. Karolina Soczek-Holizna

             4. Aneta Gwóźdź

Kl. IV 1.Mariola Kudra

              2. Paulina Smajek                                                              Mariola Kudra

              3. Małgorzata Wróbel

Kl. V 1.Katarzyna Stec

            2. Ewelina Duraj                                                                 Katarzyna Stec

            3. Martyna Jaskowska

Kl. VI   1. Janina Jucha

              2. Zuzanna Kowalczyk                                                     Janina Jucha

              3. Aleksandra Kucharczyk

Kl. VII   1. Kinga Opyrchał

               2. Agata Słowik                                                             Kinga Opyrchał

               3. Mieczysław Ciepły

Kl. VIII  1. Agnieszka Jezierska

                2. Wiesława Cieślik                                                      Wiesława Cieślik

                3. Małgorzata Medoń

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

„0”1.Iwona Tomasik

2. Justyna Domagalska- Saługa                                                  Katarzyna Wolszczak

3. Katarzyna Wolszczak

„3-4 l”  1.Elżbieta Kaźmierczak

               2. Agnieszka Konicka                                                 Elżbieta Kaźmierczak

               3. Marta Śmietana

„4-5  l”   1.Magdalena Warmuz

               2. Klaudia Czyżowska                                                Magdalena Warmuz

               3.Anna Bryndza

 

Szkolna Rada Rodziców: przewodnicząca- Paulina Smajek

                                            Zastępca           - Janina Jucha

                                            Sekretarz          - Katarzyna Gonek

                                            Skarbnik           - Małgorzata Wróbel